Antalet arbetslösa minskade något mellan augusti och september men ligger kvar på en hög nivå efter sommaren. Antalet arbetslösa i september är 18 procent högre än i januari och 8 procent högre än i september 2022.

Det är normal säsongsvariation att antalet arbetslösa minskar mellan augusti och september - antalet som lämnar arbetslösheten är som regel högst mellan augusti och september. Utflödet från arbetslösheten brukar också vara högt mellan september och oktober. Det gör att antalet arbetslösa kan förväntas ligga kvar på i stort sett samma nivå under oktober.

Läs hela månadsstatistiken här.