Månadsrapport oktober 2017

Antalet deltidsarbetslösa och timanställda som söker arbete i högre omfattning har sedan 2012 minskat varje månad jämfört med siffror för motsvarande månad föregående år. Nu har denna trend brutits då antalet deltidsarbetslösa samtliga månader från och med juli i år är högre än motsvarande period 2016.

Uppgifterna är hämtade från arbetsförmedlingen och innebär inte nödvändigtvis att de arbetslösa har ersättning från a-kassan. Att antalet deltidsarbetslösa ökar kan bero på att reglerna för deltidsarbetslösa som fyllnadsstämplar ändrades i mitten av maj 2017. Det har blivit möjligt att fyllnadsstämpla längre för de som arbetar få timmar per vecka vilket kan ha inneburit att fler vågar ta timanställningar i låg omfattning.

Vill du få statistiken direkt i din inbox?

Skicka ett mejl till statistik@aea.se om du vill få statistik och andra nyheter från oss direkt i din inbox