Antalet arbetslösa akademiker fortsätter att minska och är nu 25 procent lägre än för ett år sedan, och för första gången på länge sker minskningen framförallt bland dem som varit arbetslösa långa tider. Det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa, Sveriges största a-kassa. A-kassan märker också av en ökad oro med anledning av kriget i Ukraina.

- Vi tror att arbetslösheten kommer att fortsätta minska men behovet av den trygghet som a-kassan kan ge fortsätter vara högt. Till exempel märker vi att kriget i Ukraina skapar oro – pandemin fick medlemmarna att förstå att det kan svänga snabbt och de hör av sig och vill kolla sin arbetslöshetsförsäkring, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I februari fortsatte det totala antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa att minska för sjunde månaden i rad och jämfört med samma månad för ett år sedan har antalet arbetslösa minskat från 17 500 till 13 000. Jämfört med i januari är det framför allt de som varit arbetslösa längre tid som minskat i antal – de som varit arbetslösa 7–12 månader minskade med 270 och de som varit arbetslösa över 12 månader minskade med 112.

- Den minskning av långtidsarbetslösheten (mer än 12 månader) som inleddes under förra årets andra hälft fortsätter. Men fortfarande är det betydligt fler nu än före pandemin som har varit arbetslösa länge, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa har minskat från 2,3 till 1,7 procent. Av de 13 000 arbetslösa fick 7 400 ersättning från a-kassan och 5 600 deltog i program. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 120,5 miljoner kronor i februari, vilket är en minskning med 39 procent jämfört med för ett år sedan.

Akademikernas a-kassa februari 2022 (feb. 2021)
Antal medlemmar: 754 711 (751 524)
Andel arbetslösa: 1,7 % (2,3 %)
Antal arbetslösa: 13 045 (17 502)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 427 (11 440)
- därav antal programdeltagare: 5 618 (6 062)
Utbetald ersättning: 120,5 miljoner kronor (198,1 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74