Akademikernas a-kassa svarar Said Abdu, Liberalerna

Katarina Bengtson Ekström Akademikernas a-kassa

I förrgår ville Said Abdu, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Liberalerna förstatliga a-kassorna i en debattartikel i SvD. Vi på Akademikernas a-kassa är helt eniga med Said Abdu om att fler borde vara med i a-kassan och att det är viktigt att vara självständig och ta ansvar för sin egen försörjning. Vi instämmer också helt i att det inte ska innebära en ekonomisk livskris att bli arbetslös.

Och eftersom vi är angelägna om att diskussionen förs utifrån korrekta utgångspunkter har vi några kommentarer.

  1.  Att förstatliga a-kassan skulle inte leda till att fler skulle kunna få arbetslöshetsersättning eftersom alla som arbetar vitt i Sverige redan automatiskt omfattas av den grundläggande arbetslöshetsförsäkring som kan ge upp till 365 kr om dagen. För att fler arbetslösa ska kunna få a-kassa behöver villkoren ändras.
  2. Förra året var det 37 procent av de arbetslösa som fick a-kassa. 63 procent av de arbetslösa fick inte a-kassa eftersom det inte hade arbetat tillräckligt mycket för att klara försäkringens arbetsvillkor. Åtta procent av de som fick a-kassa fick grundbelopp och skulle ha kunnat få ett högre belopp om försäkringen varit allmän.
  3. 70 procent av arbetskraften, 16-64 år, har frivilligt valt att betala till en a-kassa för att ha möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning om de skulle bli arbetslösa. En stor del av de som idag inte är arbetslöshetsförsäkrade har ingen anledning att försäkra sig eftersom de arbetar så lite eller inte alls (se punkt 2).
  4. En person kan aldrig bara själv bestämma sig själv för att ”plocka ut a-kassa”. Arbetslöshetsersättning betalas ut till den som är ofrivilligt arbetslös och som uppfyller såväl arbetsvillkor som lagens krav på att vara aktivt arbetssökande.

Avslutningsvis: Dagens a-kassor är erkänt effektiva organisationer med få felaktiga utbetalningar, jämförelsevis billig administration och bra service med riktigt nöjda medlemmar. Då a-kassorna är medlemsorganisationer finns dessutom en sund förvaltning av försäkringen eftersom de arbetslösas och de arbetande medlemmarnas intressen ska balanseras. Vilket vi lyckas med. Till exempel står sig Akademikernas a-kassas nöjd kund-index på 75 väl i jämförelse med myndigheter som arbetar mot samma grupper. 

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare

Akademikernas a-kassa