Antalet deltidsarbetslösa ökar

Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som skriver in sig som deltidsarbetslösa och/eller med tillfälliga timanställningar på Arbetsförmedlingen ökar. Fram till augusti 2019 har antalet stadigt legat runt 2 800 personer och det var ungefär lika många 2018. Från och med augusti har antalet ökat och ligger sedan dess varje månad något högre än samma månad föregående år. I november 2019 var det 2 884 personer jämfört med 2 787 personer 2018. Samtidigt har också det totala antalet arbetslösa ökat.

Ladda ner månadsrapporten