Trenden fortsätter med svag minskning 

I december 2021 var 39 personer färre arbetslösa än i november. Totalt var 13 453 medlemmar arbetslösa och av dem fick 7 818 a-kassa och 5 635 fick aktivitetsstöd. Det var 30 personer fler som var arbetslösa med a-kassa och 69 personer färre som fick aktivitetsstöd jämfört med november.

 
Det var bara gruppen arbetslösa med a-kassa och kort arbetslöshet som ökade i december. Arbetslösa med a-kassa som varit arbetslösa mer än 6 månader minskade och programdeltagare minskade oavsett arbetslöshetens längd.
 
Under hela året 2021 har 33 133 av våra medlemmar varit arbetslösa någon del av året. Det utgör 4,4 procent av alla medlemmar. Det är endast 1 765 färre arbetslösa än under 2020. Att skillnaden är relativt liten beror på att arbetslösheten i början av 2021 var fortsatt hög.