Månadsraport december 2018

150 000 fler ersättningsdagar 2018

Förra året betalade vi ut sammanlagt 1 577 965 ersättningsdagar, en ökning med mer än 150 000 dagar jämfört med 2017. Men eftersom andelen programdeltagare var lägre blir den totala arbetslösheten för 2018 nästan oförändrad gentemot 2017.

Den största skillnaden mellan 2017 och 2018 är att fler varit arbetslösa längre. 2017 betalade vi ut i genomsnitt 71 dagar per arbetslös person och under 2018 betalade vi ut i genomsnitt hela 79 dagar. Sammanfattningsvis har ungefär lika många varit arbetslösa med antingen a-kassa eller aktivitetsersättning men att arbetslöshetsperioderna varit längre.