Efter att antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas ökat tre månader i rad, vilket inte följer det vanliga mönstret, minskar nu arbetslösheten något. Men fortfarande är den kvar på en relativt hög nivå, det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

− Det är många av våra medlemmar som har behövt få del av den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge. De senaste månadernas ökning är ovanlig, arbetslösheten ökar normalt sett inte på det här viset i januari och februari. Men i statistiken för mars kan vi se att den minskar något, även om det är mycket lite. En varaktig minskning av arbetslösheten dröjer då antalet arbetslösa alltid ökar under sommaren, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

15 883 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i mars vilket är
180 färre jämfört med i februari. Jämför man med mars 2023 så är det 33 procent fler arbetslösa. Av de arbetslösa fick 10 544 ersättning från a-kassan och 5 339 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och fick ersättning från Försäkringskassan. Andelen långtidsarbetslösa (längre än ett år) var i mars 25 procent, vilket är en minskning jämfört med för ett år sedan då den var 32 procent.

− Vi har en arbetslöshet på 2,0 procent i vår a-kassa, det är lågt om man jämför med den totala arbetslösheten i landet men för oss är den hög. Det viktiga är att inte fastna i arbetslöshet, en kortare arbetslöshet klarar de flesta och därför är det positivt att andelen långtidsarbetslösa sjunker, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 2,0 procent vilket är 0,4 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I mars betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 181,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med samma månad 2023.

 

Akademikernas a-kassa mars 2024 (mars 2023)
Antal medlemmar: 776 558 (763 786)
Andel arbetslösa: 2,0 % (1,6 %)
Antal arbetslösa: 15 883 (11 932)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 10 544 (6 704)
- därav antal programdeltagare: 5 339 (5 228)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 954 (3 805)
Andel långtidsarbetslösa (mer än ett år) 25 % (32 %)
Utbetald ersättning: 181,3 miljoner kronor (143,6 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

KONTAKT

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74