Betydligt färre öppet arbetslösa i oktober

Antalet arbetslösa minskade med 1 562 personer i oktober jämfört med september. Det är en minskning på 10 procent. Gruppen arbetslösa med a-kassa minskade med 1 526 personer. Gruppen arbetslösa i program minskade endast med 36 personer. Totalt var 14 002 personer arbetslösa i oktober vilket är 23 procent färre än i oktober 2020. Antalet arbetslösa med a-kassa är 41 procent lägre än samma tid förra året medan antalet arbetslösa i program är 33 procent högre.

Antalet arbetslösa med a-kassa har minskat stadigt sedan augusti 2020 och är nu lägre än det var i oktober 2019. Antalet arbetslösa i program var som högst i maj 2021 och för den gruppen har arbetslösheten endast minskat marginellt. Minskningen inleddes också väsentligt senare, 9 månader, än för de arbetslösa med a-kassa. Den minskade arbetslösheten berör framför allt de arbetslösa med kortare tid i arbetslöshet vilket gör att andelen och antalet långtidsarbetslösa ökar.

Antalet medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen fortsatte också att minska i oktober. Det tyder på att arbetslösheten kommer fortsätta att minska fram till årsskiftet.

Månadsrapport oktober 2021