Antalet arbetslösa i juli var oförändrat jämfört med juni vilket innebär att ökningen från i juni består.

Att arbetslösheten ökar under sommarmånaderna är normal säsongsvariation. Dock är antalet arbetslösa i juli 9 procent högre än i januari 2023 och 4 procent högre än i juli 2022 vilket är ett tecken på att antalet arbetslösa ökar utöver säsongsvariationen.

Ett annat tecken på ökande arbetslöshet är att antalet medlemmar som är anmälda på Arbetsförmedlingen som arbetssökande på heltid nu är klart fler jämfört med 2022. Antalet anmälda på arbetsförmedlingen i juli 2023 var 10 685, i juli 2022 var antalet 9 197.

Andelen arbetslösa är i fyra län högre än den var för ett år sedan, det gäller i Jönköping, Skåne, Stockholm och Uppsala län. I övriga län är andelen arbetslösa lägre eller samma. Störst är skillnaden i Gotland där andelen arbetslösa minskat från 1,6 procent till 1,2 procent i juli 2023.

Månadsstatistiken för juli återfinns här.