I oktober 2025 kommer en ny arbetslöshetsförsäkring. Den som söker ersättning ska i stället för ett arbetsvillkor uppfylla ett inkomstvillkor. Ersättningsnivån kommer vara olika utifrån hur länge man varit medlem i en a-kassa och ersättningen kommer att trappas ner mer ju längre tid man är arbetslös. Hur länge man kommer kunna få a-kassa kommer bero på hur mycket man jobbat innan arbetslösheten.

Enligt regeringen stärer detta arbetslinjen, fler ska kunna få ersättning men inte fastna för långa tider i arbetslöshet – det ska bli en mer renodlad omställningsförsäkring.

Kommer fler att omfattas av försäkringen? Vad händer med de arbetssökande när ersättningen sänks – får de snabbare jobb? Vilka problem löser den nya försäkringen, och vilka löser den inte? Vad säger beslutsfattarna, forskningen och parterna?

Medverkande:

 • Sophia Metelius, statssekreterare, Regeringen
 • Teresa Carvalho, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Jonas Kolsrud, forskare i nationalekonomi vid SOFI och Linnéuniversitetet.


 • Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert,
  Svenskt Näringsliv
 • Niklas Blomqvist, ekonom, LO
 • Joakim Lindström, utredare, TCO
 • Tor Hatlevoll, utredare, SKR
 • Magnus Berg, förhandlingschef, SACO-förbundet DIK

  Seminariet och samtalen leds av Irene Wennemo, GD Medlingsinstitutet samt ordförande i svenska ILERA-föreningen.

Delta digitalt eller på plats

Vill du delta på plats? Anmäl dig senast 10 maj via Ilera: https://ilerasvenska.se/nasta-seminarium (längst ned på sidan).