En majoritet av de arbetslösa i Sverige får inte a-kassa. Endast 40 procent av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen fick a-kassa 2022. Trenden är att allt färre får ersättning. 2022 var det i snitt 83 000 personer i månaden som fick ersättning från a-kassan, en minskning med 32 procent jämfört med 2021 då det var många arbetslösa på grund av pandemin. 

Det visar statistik från Arbetslöshetsrapporten 2023, som Akademikernas a-kassa lanserar idag den 15 maj. Ju yngre man är, desto lägre är andelen med a-kassa. Bland de allra yngsta är det endast 13 procent som får a-kassa, vilket inte är överraskande eftersom ungdomar ofta har kortare anställningar och inte uppfyller villkoren för att få a-kassa.

- En stor grupp människor i Sverige som är arbetslösa får inte a-kassa, och statistiken visar att så har det varit under många år. Att många av de arbetslösa inte får den trygghet som a-kassan innebär beror främst på att de inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret. Det har diskuterats om en obligatorisk inkomstbortfallsförsäkring bör införas, men det skulle inte innebära att fler beviljades a-kassa. För det skulle villkoren, framförallt arbetsvillkoret behöva ändras, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Ny arbetslöshetsförsäkring har inte trätt i kraft

I januari i år skulle den nya arbetslöshetsförsäkringen ha trätt i kraft, enligt ett färdigt förslag från 2020 (SOU 2020:37). Tanken med den nya försäkringen är att den ska grundas på inkomst istället för arbetad tid, och på så sätt vara bättre anpassad för den moderna arbetsmarknaden där fler skulle kunna beviljas a-kassa. Men fortfarande har inget hänt. Idag på Arbetslöshetens dag arrangerar Akademikernas a-kassa seminariet Vad händer med den nya arbetslöshetsförsäkringen? där inbjudna experter ska diskutera frågan.

I Arbetslöshetsrapporten 2023 som lanseras under seminariet, redovisas fakta och kommentarer om arbetsmarknaden i Sverige, såsom sysselsättning, arbetslöshet, ersättning och a-kassa. Rapporten ges ut årligen för att tillgängliggöra fakta och nyckeltal kring svensk arbetsmarknad.

Akademiker minst arbetslösa

Antalet sysselsatta har ökat med nästan 500 000, eller 11 procent, på tio år, och antalet akademiker som är sysselsatta har ökat med hela 61 procent, från 1,2 till 1,9 miljoner. Akademikerna tillhör den grupp med starkast förankring på arbetsmarknaden, med en sysselsättningsgrad på 91,5 procent. Arbetslösheten i gruppen är låg, endast 2,9 procent av alla akademiker. Den grupp som har högst arbetslöshet är de med endast förgymnasial utbildning – 2022 var arbetslösheten 8 gånger högre för dem som hade en kort utbildning och var fjärde person i den gruppen saknade ett jobb. Med en gymnasieutbildning sjunker risken för arbetslöshet.

Hela rapporten hittar du på arbetsloshetsrapporten.se

Vill du ha diagram och bakgrundssiffror, mejla fakta@akademikernasakassa.se


Kontakt
Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74