Företagare

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 34-37§§

Blir man som företagare arbetslös har man precis som andra rätt till ersättning om man uppfyller arbetsvillkoret. Har man haft företaget vid sidan om ett arbete kan man i vissa fall fortsätta med det. Om man inte kan få fortsätta med företaget under arbetslösheten måste man lägga det vilande eller helt avveckla sitt engagemang i företaget för att få a-kassa.

A-kassan ska inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet och inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Därför får man inte starta eget med ersättning från a-kassan. 

Är du företagare?

När man blir arbetslös börjar vi med att titta på om man är företagare eller inte. För att räknas som företagare ska man uppfylla följande tre krav:

 • arbetar i den egna verksamheten
 • har väsentligt inflytande över verksamheten och
 • skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt.

Om vi inte räknar dig som företagare informerar vi dig om detta.

Vad räknas som vilande företag?

Vad anser a-kassan är en paus och hur pausar man? Här hittar du flera exempel

Så räknar vi 

Du styrker själv din arbetstid när du söker ersättning. Vilken inkomst vi räknar på beror på vad som är bäst för dig och vi kan därför behöva både uppgifter från Skatteverket och ibland från en arbetsgivare. Om du vill så hämtar vi inkomstuppgifter från Skatteverket. Det finns tre sätt att räkna ut inkomsten och vi väljer det som är bäst för dig.

Läs mer om hur vi räknar ut ersättningen

Företag på heltid

Har man haft eget företag på heltid måste man antingen lägga verksamheten vilande eller skilja sig från den för att räknas som arbetslös. Man lägger det vilande gentemot a-kassan (inte mot Skatteverket/Bolagsverket).

 • Flera delägare: Samtliga delägare måste pausa verksamheten för att man ska kunna söka ersättning. Om inte alla göra det måste man skilja sig från verksamheten - det har man gjort när man inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten. Då räknas man som arbetslös.
 • Ensam ägare: Man kan ha företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten, det vill säga lägga det vilande. 
 • Om du tidigare redan lagt ditt företag vilande och fått ersättning så måste du haft igång verksamhet i företaget i minst tre år innan det är möjligt att lägga företaget vilande igen. Om du inte haft igång företaget i tre år så behöver du i så fall helt skilja dig från verksamheten

Bisyssla

Ett företag kan räknas som bisyssla om man arbetat i det vid sidan om ditt heltidsarbete. Man ska ha haft verksamheten jämsides med heltidsarbetet under minst tolv månader. Då har man visat att företaget inte begränsar möjligheterna att arbeta heltid och då påverkar det heller ersättningen från a-kassan.

När man redovisar hur många timmar man arbetat i företaget ska man ta med alla timmar som man arbetat, till exempel inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med webb etc.

Läs mer om bisyssla

Begränsat företag

För att få sitt företag klassat som begränsat företag krävs följande:

 • Arbetat i företaget max 10 timmar per vecka.
 • Haft ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka.
 • Gjort detta i minst sex månader före arbetslösheten
 • Inkomsten från företaget får vara maximalt tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 3 600 kr) per vecka. 

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar ersättningen. Om man börjar arbeta fler timmar i företaget räknas man som företagare och har inte längre rätt till ersättning.

Tidrapportera arbetet

Tidrapportera den sysselsättningsgrad eller det antal timmar per vecka som framgår av beslutet. Du får kombinera a-kassa och arbete i maximalt 60 veckor.

Familjeägt företag

Man kan anses vara företagare om man har ett nära släktförhållande till ägaren. Detta förutsätter att man personligen utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på situationen och avgör vilka intyg du ska skicka in.

Företagare av formella skäl

Finns man med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas man inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser. 

Vilande företag

 • Har man ett eget företag där ingen längre arbetar kan det räknas som vilande. Är man ensamägare är det oftast inga problem, man intygar bara till oss att verksamheten är vilande.
 • Har man tidigare haft ersättning när företaget varit vilande måste man ha haft igång verksamheten i tre år för att kunna lägga det vilande igen. Detta är nya regler för dig som ansöker om ersättning från och med 2024.

Fyll i formuläret Vilande företag i Mina sidor.

Om företaget inte kan läggas vilande behöver man definitivt skilja sig från verksamheten för att ha rätt till a-kassa.

 

Fakturera utan företag

Om man hyr arbetsgivare till exempel via Frilans Finans eller Cool Company ska vi avgöra om arbetet ska ses som egen verksamhet (företagare) eller om man ska ses som anställd av uppdragsgivaren.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in så att du kan tillgodoräkna ditt arbete när vi fattar beslut.

Är företaget fortfarande lönsamt?

Om man väljer att avsluta en lönsam verksamhet kan man bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar, eftersom det då räknas som egen uppsägning. För att ett företag ska räknas som lönsamt behöver man ha inkomster som överstiger fyra prisbasbelopp per år. Kontakta oss om det är så att du till exempel har blivit av med din enda uppdragsgivare och inkomsten helt uteblir.