Månadsrapport mars 2018

I mars 2018 var 11 337 av våra medlemmar arbetslösa. Av dem fick 7 643 arbetslöshetsersättning från oss och 3 694 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och fick aktivitetsstöd. Antalet medlemmar som fick ersättning av oss ökade därmed för andra månaden i rad jämfört med samma månader föregående år. Det totala antalet arbetslösa minskade dock på grund av att antalet medlemmar som deltar i program minskat. Antalet medlemmar som är anmälda som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, både heltid- och deltidsarbetslösa, är något högre i år jämfört med motsvarande månader förra året.

Vill du få statistiken direkt i din inbox?

Skicka ett mejl till statistik@aea.se om du vill få statistik från oss direkt i din inbox