Skulle man bli arbetslös efter att ha varit korttidspermitterad är det särskilda regler som gäller för vilka månader vi på a-kassan grundar din ersättning på.

Månader med permittering räknas inte

De månader man varit permitterad* och arbetsgivaren fått korttidsstöd är överhoppningsbara. Det betyder att vi hoppar över de månaderna och  inte baserar din ersättning på dem, även om du arbetat 60 timmar eller mer. Vi räknar ut ersättningen på ett genomsnitt av de 12 senast arbetade månaderna före permitteringen.

Vad ska jag skicka in?

Du behöver skicka in två olika arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare styrker arbete utan korttidsstöd på ett arbetsgivarintyg och perioden med arbete med korttidsstöd på ett separat arbetsgivaring. Det är alltså viktigt att du förutom perioden du varit permitterad också skickar in intyg för minst 12 månaders arbete utan permittering. Har du haft flera arbetsgivare under denna period begär du intyg från samtliga arbetsgivare.

*Varje månad din arbetsgivare fått korttidsstöd från Tillväxtverket.