Vi står för service och ekonomisk trygghet

Akademikernas a-kassa bildades 1969 med syftet att arbetslöshetsförsäkra och ge service till yrkesverksamma akademiker. Idag har vi 765 000 medlemmar och är därmed Sveriges största a-kassa.

Vi är en opolitisk non-profitorganisation och har en viktig funktion i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vår uppgift är att arbetslöshetsförsäkra människor och betala ut ersättning till den som blir arbetslös. Till grund för verksamheten ligger lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer om vår historia

Högskolepoäng och ansvar för ekonomisk grundtrygghet

Våra medlemmar finns inom alla yrken, branscher och sektorer. De är anställda, egna företagare eller både och. Det som förenar dem är att de har studerat på universitet eller högskola, i Sverige eller utlandet, har högskolepoäng och har insett värdet av att ha en arbetslöshetsförsäkring.

De flesta av våra medlemmar är också med i något av Sacos fackförbund eller Vårdförbundet. Där får de bland annat en inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan. Att vara arbetslöshetsförsäkrad ger en känsla av ekonomiskt lugn. Och ibland också mod att till exempel våga byta jobb.

Demokrati, respekt för allas lika värde, effektivitet och service

Vår värdegrund bygger på den statliga värdegrunden och på våra egna nyckelord. Alla som arbetar hos oss har förståelse och ansvar för de värden som vårt arbete skapar.

A-kassan är en viktig del av samhällets trygghetssystem, både i högkonjunktur när det är viktigt med rörlig och flexibel arbetskraft och i lågkonjunktur när fler behöver a-kasseersättning.

Akademikernas a-kassa i siffror

762 901

Antal medlemmar

1.5%

Arbetslösheten bland
medlemmarna

43

Medelåldern bland medlemmarna

En medlemsorganisation med myndighetsuppdrag

Akademikernas a-kassa arbetar med myndighetsutövning och vår verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. A-kassan leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av föreningsstämman.

Mer om vår organisation

Arbetslöshetsstatistik

Hur många som har jobb, hur många som är arbetslösa, vilka belopp som betalas ut har stor påverkan på såväl samhälle och individer. Därför tar vi fram rapporter med uppgifter om våra medlemmar och om omvärlden.

Mer om vår statistik

FRÅN VÅR KASSAFÖRESTÅNDARE

Snabbt, rätt och trevligt

Arbetet som vi utför på Akademikernas a-kassa ska skapa värde för våra medlemmar och samhället i stort. A-kassan ger ställtid för både individer och arbetsgivare i förändring.

Varje dag möter vi medlemmarnas oro – oftast för att inte få jobba kvar. Och ibland för att man inte klarar att jobba kvar. Oron och kränkningen som en uppsägning kan innebära kan vara nästan lika svår att hantera som den uteblivna inkomsten. Därför betalar vi inte bara ut pengar utan jobbar också med att informera och vägleda, och ibland är det viktigt att bara lyssna och visa medmänsklighet.

Beslut ska meddelas skyndsamt för att undvika onödig oro. Korta ledtider är viktiga eftersom de arbetslösa verkligen behöver sina pengar. Och skulle någon inte ha rätt till pengar behöver hen få veta det ännu snabbare!

A-kassan är viktig när människor eller arbetsmarknad önskar, eller tvingas till, omställning. Därför är vi a-kassan för alla med högskolepoäng!