Om Akademikernas a-kassa

Vi är Sveriges största a-kassa med fler än 775 000 medlemmar inom alla yrken, branscher och sektorer. Både företagare och anställda är med hos oss. Vi vill bidra till ett samhälle där alla människor har goda förutsättningar att skapa sig ett långt, tryggt och innehållsrikt arbetsliv.

Vårt kansli ligger i Stockholm och vi har 140 medarbetare – de flesta arbetar med handläggning av arbetslöshetsärenden.

Så här började det

Akademikernas a-kassa har gjort det svenska arbetslivet tryggare sedan 1970. På 60-talet fanns det 130 000 akademiker, i dag finns det drygt 1,6 miljoner svenskar med eftergymnasial utbildning. 1965 infördes bidrag och lån från CSN och Saco oroade sig för att detta skulle leda till ökad arbetslöshet bland högskoleutbildade och grundade Akademikernas a-kassa. Vårt syfte, då som nu, var att se till att människor som förlorar sitt jobb får den ersättning de har rätt till. Vi är alltid på medlemmens sida.

Läs mer om vår historia

Rätt, snabbt och respektfullt

Vår värdegrund bygger på den statliga värdegrunden och på våra egna kärnvärden rätt, snabbt och respektfullt. Vi som arbetar här är stolta över att kunna göra skillnad för människor och att vi alltid har våra medlemmar i fokus.

Vi vill bidra till ett välfungerande trygghetssystem som ger individuell frihet, en flexibel arbetsmarknad och ett jämlikt samhälle.

En medlemsorganisation med myndighetsuppdrag

Vi är en opolitisk icke-vinstdrivande organisation. Akademikernas a-kassa arbetar med myndighetsutövning och vår verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. A-kassan leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av föreningsstämman.

Läs mer om vår organisation

Alltid aktuell arbetslöshetsstatistik

Hur många som har jobb, hur många som är arbetslösa, vilka belopp som betalas ut har stor påverkan på både samhälle och individer. Därför tar vi fram rapporter med uppgifter om våra medlemmar och om omvärlden.

Mer om vår statistik

FRÅN VÅR KASSAFÖRESTÅNDARE

Alltid på medlemmens sida

Arbetet som vi utför på Akademikernas a-kassa ska skapa värde för våra medlemmar och samhället i stort. A-kassan ger ställtid för både individer och arbetsgivare i förändring.

Varje dag möter vi medlemmarnas oro – oftast för att inte få jobba kvar. Och ibland för att man inte klarar att jobba kvar. Oron som en uppsägning kan innebära kan vara nästan lika svår att hantera som den uteblivna inkomsten. Därför betalar vi inte bara ut pengar utan jobbar också med att informera och vägleda, och ibland är det viktigt att bara lyssna och visa medmänsklighet.

Beslut ska meddelas skyndsamt för att undvika onödig oro. Korta ledtider är viktiga eftersom de arbetslösa verkligen behöver sina pengar. Och skulle någon inte ha rätt till pengar behöver personen få veta det ännu snabbare!

A-kassan är viktig när människor eller arbetsmarknad önskar, eller tvingas till, omställning. Därför arbetar vi varje dag för att göra våra medlemmar nöjda och att fler ska gå med i a-kassan.