Månadsrapport september 2017

Antalet ersättningstagare har ökat något jämfört med tidigare månader under augusti och september 2017. Att antalet ersättningstagare ökar dessa månader är ett mönster som går igen varje år sedan 2014. Parallellt med detta ser vi att antalet programdeltagare under samma månader marginellt minskade vilket gör att det totala antalet arbetslösa med ersättning från oss eller Försäkringskassan under höstmånaderna de senaste åren inte ökade i samma omfattning som antalet med a-kassa.

Om utvecklingen 2017 fortsätter på samma sätt som föregående år kommer det totala antalet ersättningstagare att minska under återstoden av året.

Vill du få statistiken direkt i din inbox?

Skicka ett mejl till statistik@aea.se om du vill få statistik och andra nyheter från oss direkt i din inbox