Överenskommelse

Avstängd eller inte när det finns en överenskommelse?

Var du och arbetsgivaren överens om att din anställning skulle upphöra? Vem som har tagit initiativ till att man ska sluta sitt arbete, avgör om den som blir arbetslös ska bli avstängd från a-kassa en tid eller om hen kommer att kunna få a-kassa direkt. Reglerna om avstängning finns för att ingen lättvindigt ska välja att vara arbetslös i stället för att arbeta.

Uppsägning på arbetstagarens initiativ

Om det är du som anställd som tar det första steget för att avsluta anställningen blir du i normalfallet avstängd i 45 ersättningsdagar. Efter avstängningstiden är överenskommelsen inget hinder för ersättning från a-kassan.

Uppsägning på arbetsgivarens initiativ

Om det är arbetsgivaren som vill att du ska sluta och tar initiativ till en överenskommelse om villkoren för uppsägningen blir du inte avstängd från ersättning från a-kassan.

Överenskommelser som inte leder till avstängning

När man kommer överens om villkoren för hur och varför anställningen ska avslutas ska följande gälla för att den uppsagde inte ska bli avstängd från a-kassan:

  • Arbetsgivaren ska ha tagit initiativet till att avsluta anställningen.
  • Överenskommelsen ska ha träffats innan anställningen upphörde.
  • Överenskommelsen ska gälla den sökande personligen; en allmän vilja hos arbetsgivaren att minska personalstyrkan räcker inte.

Vilken uppsägningstid man kommer överens om är inte relevant för a-kassans bedömning. Det spelar heller ingen roll vad som står om orsaken till att anställningen upphörde på arbetsgivarintyget – det är vad som står i överenskommelsen som gäller.

Avgångsverderlag och arbetsbefriad uppsägningstid

Skulle överenskommelsen innebär att avgångsvederlag ska betalas ut är det viktigt att veta att man aldrig kan få a-kassa under tid med avgångsvederlag eller arbetsbefriad uppsägningstid.