I takt med att fler arbetsgivare kräver att deras anställda är vaccinerade, ökar också frågorna till a-kassan om man kan få a-kassa när man blir uppsagd, eller säger upp sig, för att man inte vaccinerat sig mot covid-19. Enligt Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa, har man i många fall rätt till ersättning om arbetsgivaren väljer att säga upp. Men att vaccinera sig är inte ett giltigt skäl att själv säga upp sig och då kan man få a-kassa först efter en avstängningsperiod.

- Vi har märkt att fler hör av sig och undrar vad som händer med a-kassan om man inte vaccinerat sig och blir av med jobbet. Man vill helt enkelt veta om man i en sådan situation har rätt till den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge, och i många fall har man det, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Kan man få a-kassa om man blir uppsagd för att man inte vaccinerat sig?

- Det korta svaret är ja. Om man har arbetsuppgifter som kräver att man är vaccinerad mot covid-19 och man inte vill vaccinera sig så kan arbetsgivaren välja att omplacera medarbetaren. Skulle medarbetaren då tacka nej till erbjudandet kan arbetsgivaren säga upp hen på grund av arbetsbrist. Då har hen rätt till arbetslöshetsersättning efter att uppsägningstiden löpt ut.

Skulle medarbetaren tacka nej till omplaceringen och arbetsgivaren istället väljer att säga upp medarbetaren på grund av personliga skäl måste a-kassan pröva om medarbetaren vållat uppsägningen. Eftersom att avstå vaccination inte är ett så kallat otillbörligt uppförande har personen rätt till arbetslöshetsersättning efter uppsägningstiden.

Kan man få a-kassa om man själv säger upp sig för att man inte vill vaccinera sig?

- Även här är det korta svaret ja, men efter en tid. Om medarbetaren väljer att själv säga upp sig innan arbetsgivarens uppsägning måste a-kassan pröva om det finns skäl att slippa avstängning. Att vägra vaccinera sig är inte ett giltigt skäl och då får man ersättning först efter 45 ersättningsdagar.

- I en sådan här situation skulle jag ge rådet att alltid invänta vad arbetsgivaren bestämmer sig för. Man kan förstås alltid ringa till sin a-kassa och fråga hur det blir utifrån den situation man befinner sig i. Och självklart ska man ta hjälp av sitt fackförbund, det finns många steg som arbetsgivaren är skyldig att ta innan det går så långt som till uppsägning, säger Alexandra Oljans Ahlin.

TRE VANLIGA ALTERNATIV

1. Man får erbjudande om omplacering när vaccination krävs för att utföra den vanliga arbetsuppgiften. Man tackar då nej och kan då bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Man har rätt till a-kassa efter uppsägningstiden.

2. Man tackar nej till omplacering och arbetsgivaren väljer att säga upp en på grund av personliga skäl. Vi prövar om det är ett otillbörligt uppförande, vilket att avstå vaccination inte är. Man har rätt till ersättning som vanligt efter uppsägningstiden.

3. Väljer man att själv säga upp sig för att man inte vill vaccinera sig blir man avstängd 45 ersättningsdagar och därefter påbörjas ersättningen från a-kassan.