Första halvåret 2021 har det totala antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa minskat varje månad och i juli ökade antalet arbetslösa med 2 procent, vilket är en normal variation för sommarperioden. Siffrorna är en sammanfattning av den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Att arbetslösheten ökar under sommaren är en normal säsongsvariation, fler behöver då den ekonomiska trygghet som a-kassan ger. Om man jämför med för ett år sedan är det betydligt färre som får a-kassa nu, men jämfört med innan pandemin är det fortfarande många fler. Eftersom vi saknar erfarenhet av hur en samhällskris som pandemin påverkar arbetsmarknaden på kort och lång sikt får vi nu noggrant följa utvecklingen, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Det totala antalet arbetslösa akademiker i Akademikernas a-kassa ökade med 2 procent mellan juni och juli, från 15 641 till 15 951. Jämfört med juli 2020 är det 11 procent färre. Det totala antalet består dels av de som får a-kassa, dels av de som deltar i program och får ersättning från Försäkringskassan. Antalet arbetslösa med a-kassa var 9 723 i juli, vilket är 7 procent fler jämfört med juni och 29 procent färre jämfört med förra året. Antalet som deltog i program minskade med 5 procent till 6 228 personer, vilket är ett trendbrott eftersom antalet programdeltagare har ökat kraftigt de senaste åren - sedan 2020 med 50 procent och sedan 2019 med 76 procent.

- Vi ser fortfarande att antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) ökar och det är många, inklusive vi, som uttrycker stark oro för att långtidsarbetslösheten ska bita sig fast, säger Alexandra Oljans Ahlin,

I juli betalade Akademikernas a-kassa ut 185 miljoner kronor i a-kassa, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med samma månad 2020.

 

Akademikernas a-kassa juli 2021 (juli 2020)
Antal medlemmar: 752 148 (746 306)
Antal arbetslösa: 15 951 (17 876)
Andel arbetslösa: 2,1 % (2,4 %)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 723 (13 713)
- därav antal programdeltagare: 6 228 (4 163)
Utbetald ersättning: 184,8 miljoner kronor (284 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74