I oktober var 13 267 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa, det är 14 procent fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa akademiker har också, efter en längre tids nedgång, ökat. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Att det är oroliga tider märks hos oss. Många hör av sig och undrar hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar och vill antingen bli medlemmar eller försäkra sig om att de är medlemmar och har den trygghet som ett medlemskap i a-kassan innebär, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa var i oktober 13 267 personer, vilket är 16 procent fler än i januari 2023 och 14 procent fler än i oktober 2022. Av de arbetslösa fick 8 254 ersättning från a-kassan och 5 013 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Sedan augusti 2021 har antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) långsamt men stadigt minskat, då var det
5 130 långtidsarbetslösa och nu är det 3 750. Men sedan juli är det en svag ökning, på tre månader har antalet ökat med 2 procent.

- Att antalet långtidsarbetslösa ökat de senaste månaderna tyder på att minskningen nu avslutats och att det vänder uppåt, men vi behöver någon månad till för att se om det är en trend. Ökad långtidsarbetslöshet är alltid ett varningstecken för att det är svårare för våra arbetslösa medlemmar att hitta ett nytt jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 1,7 procent vilket är 0,2 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I oktober betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 151,1 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 39 procent jämfört med samma månad 2022.

 

Akademikernas a-kassa oktober 2023 (oktober 2022)
Antal medlemmar: 769 335 (760 151)
Andel arbetslösa: 1,7 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 13 267 (11 641)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 8 254 (6 653)
- därav antal programdeltagare: 5 013 (4 988)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 750 (3 965)
Utbetald ersättning: 151,1 miljoner kronor (108,7 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74