Oförändrad arbetslöshet under sommarmånaderna.

Det totala antalet arbetslösa är i stort sett oförändrat i juli jämfört med i maj. I juni ökade antalet arbetslösa med 120 personer för att sedan minska med 102 i juli. Bakom dessa små nettoförändringar döljer sig större flöden med nya arbetslösa som tillkommit och arbetslösa som lämnat arbetslösheten. Från maj till juli ökade antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan med 330 personer medan antalet arbetslösa i arbetsmarknadspolitiskt program minskade med 312.

Antalet som varit arbetslösa upp till ett halvår ökade från maj till juli med 369 medan antalet arbetslösa över ett halvår upp till ett år minskade med 107 och antalet arbetslösa som varit arbetslösa längre än ett år minskade med 244.

Antalet heltidsarbetslösa medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen ökade under såväl juni som juli. I juni ökade antalet anmälda på AF med 1 095 personer och i juli var ökningen 899. Antalet arbetslösa som är anmälda på arbetsförmedlingen skiljer sig från antalet ersättningstagare till följd av att alla anmälda på arbetsförmedlingen inte har rätt till ersättning från a-kassan, avstår från att ansöka om ersättning eller inte fått sin ersättning utbetald samma månad de blev arbetslösa. Ökningen av anmälda på arbetsförmedlingen i juni och juli följer ett normalt mönster för sommarmånaderna. Årets nivå med 9 197 anmälda i juli ligger på samma nivå som under 2017. Dock är det totala antalet arbetslösa medlemmar högre på grund av att antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program fortfarande är högre än innan pandemin.

Fullständig månadsstatistiken för juni och juli

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74