Efter att antalet arbetslösa ökat tre månader i rad minskar antalet något i mars. Totalt var 15 883 medlemmar arbetslösa. Trots minskningen är arbetslösheten kvar på en relativt hög nivå. Antalet arbetslösa var i mars 5 procent högre än i januari 2024 och 33 procent högre än i mars 2023.

Antalet som varit arbetslösa längre än ett år ökade månaderna efter att pandemin inleddes våren 2020 och nådde sin topp på 5 130 i augusti 2021. Därefter minskade antalet långsamt till sin lägsta nivå på 3 707 i april 2023. Antalet långtidsarbetslösa var i mars 3 954 vilket är 7 procent över de senaste årens lägsta nivå och 23 procent under den högsta.

Läs hela statistiken här