I dag har regeringen lämnat sin budgetproposition till riksdagen. Där har man föreslagit att det tillförs medel så att de höjda ersättningsnivåerna i a-kassa och aktivitetsstöd kan förlängas tillfälligt fram till och med 2022.

Taket för den inkomstrelaterade ersättningen kommer därmed att uppgå till 1 200 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och 1 000 kronor per dag för resterande del av ersättningsperioden.

Taket för grundbeloppet kommer att uppgå till 510 kronor per dag. Regeringen föreslår även att det tillförs medel så att också lägsta nivån för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet tillfälligt förlängs t.o.m. 2022. Den lägsta nivån för arbetslöshetsersättningen kommer att vara 255 kronor per dag.

Regeringen föreslår även att de lättnader i arbetsvillkoret som införts under 2020 bibehålls tillfälligt t.o.m. 2022.

Vad händer nu?

Efter att propositionen lämnats till riksdagen så har riksdagsledamöterna möjlighet att lämna motioner på regeringens förslag. Det är då partierna lägger fram sina förslag till budget, det som brukar kallas skuggbudget. Därefter bereds förslagen i utskotten och i december beslutar riksdagen om budgeten. Därefter kan regeringen ändra dagpenningbeloppen i förordningen om arbetslöshetsförsäkring.

Hela budgetpropositionen på Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv hittar du här.