Kvartalsrapport kvartal ett 2017

Rapport för första kvartalet 2017

Nu är du varmt välkommen att ta del av vår första kvartalsrapport med aktuell arbetsmarknadsstatistik. Rapporten kommer löpande redovisa kvartalssiffror som ett komplement till vår månadsstatistik och vår årsrapport. I Arbetslöshetsrapporten 2017 kan du ta del av all relevant statistik för arbetsmarknaden i stort.

Av kvartalsrapporten framgår det bland annat att arbetslösheten under det första kvartalet 2017 fortsatte en sjunkande trend som hållit i sig sedan 2014. Arbetslöshetsnivåerna varierar dock mycket mellan olika a-kassor. En närmare analys av medlemmarna i Akademikernas a-kassa visar att antalet öppet arbetslösa (de med a-kassa) varierar mer än antalet personer som är inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program.

Eftersom det är första gången vi presenterar kvartalsrapporten tar vi gärna emot synpunkter och funderingar på statistik@aea.se. Vi ser fram emot att fortsättningsvis leverera tankeväckande siffror avseende arbetslösheten kvartalsvis.