Aktivitetsstöd

Ett samarbete mellan a-kassan, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen bestämmer om någon ska bli inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller inte. A-kassan avgör ersättningsnivån, medan Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstödet baserat på a-kassans beslut. Det är viktigt att man fortsätter vara med i a-kassan för att få rätt ersättningsnivå. Man ska också kontrollera vilka villkor som gäller för inkomstförsäkringen via facket.

Om man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och har rätt till eller skulle ha haft rätt till a-kassa, kan man få aktivitetsstöd. Beloppet för aktivitetsstödet kan som högst vara lika med den ersättning man skulle fått från a-kassan, det vill säga maximalt 1 200 eller 1 000 kronor per dag före skatt.

Dagarna dras från ersättningsperioden

Totalt har man 300 ersättningsdagar under en ersättningsperiod från a-kassan. Dagarna då man får aktivitetsstöd dras av från ersättningsperioden från a-kassan. Det görs först när hela perioden med aktivitetsstöd är avklarad. Försäkringskassan meddelar (återrapporterar) då till oss hur många dagar man fått i programmet. 

Vem beslutar om ersättningen?

  • När arbetsförmedlingen har fattat beslut om att man ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program får vi på a-kassan uppgift om det.
  • Vi meddelar då Försäkringskassan vilken ersättning per dag man har rätt till. Ersättningen per dag är hur mycket pengar man skulle fått om man vore arbetslös med a-kassa. Du kan se den i Mina sidor.
  • Försäkringskassan kan sedan fastställa en annan ersättningsnivå. Kontakta dem om du är missnöjd med deras nivå.

Har du en pågående ersättningsperiod från a-kassan?

För den som får a-kassa är ersättningen redan framräknad och vi skickar uppgiften till Försäkringskassan.

Har du inte haft ersättning från a-kassan?

Den som inte är arbetslös får inför programstart en uppgift i Mina sidor på akademikernasakassa.se om att skicka in arbetsgivarintyg som visar hur mycket man har arbetat det senaste året. Då räknar vi fram ersättning per dag och skickar uppgiften till Försäkringskassan.

Aktivitetsstöd betalas ut en gång i månaden

När man får a-kassa har man möjlighet att få ersättning varje vecka om man skickar in sin tidrapport.  När det gäller utbetalningar av aktivitetsstöd gör Försäkringskassan månatliga utbetalningar i efterhand. För att få aktivitetsstöd måste man fylla i en närvarorapport till Försäkringskassan. 

Hur blir det med inkomstförsäkringen?

När det gäller inkomstförsäkringar är det inte alltid möjligt att få ersättning när man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd. Kolla upp villkoren i just din inkomstförsäkring.

Fortsätt vara medlem i a-kassan

Fortsätt att vara medlem i a-kassan när du deltar i ett program. Väljer du att gå ur kommer din ersättning att sänkas till 223 kronor per dag.

Vad händer om jag inte vill delta?

Här kan du läsa mer om vad som händer om du inte deltar.

Frågor om aktivitetsstöd?

• Kontakta arbetsförmedlingen om du har frågor om programmet.
Kontakta oss om du har frågor om dagersättningen vi har fattat beslut om.
• Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om den dagersättning de fastställt, utbetalning av aktivitetsstöd eller antal dagar du har fått när du deltagit i program. Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Fem vanliga missar
  1. Går ur a-kassan när dagarna är slut
  2. Förstår inte vad samordning av dagar innebär - att dagarna dras från ersättningsperioden
  3. Hoppar av programmet för att det inte känns relevant
  4. Tror att man kan få inkomstförsäkring när man deltar i program
  5. Tror att pengarna kommer varje vecka – de kommer månadsvis i efterhand