Antalet arbetslösa ökade med knappt 1 000 personer från januari till februari.

Totalt var 16 063 personer arbetslösa i februari och det är exakt samma antal som i maj 2021. Då var arbetslösheten på väg ner efter pandemins rekordhöga arbetslöshetsnivåer. 

Antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan låg i maj 2021 precis under 10 000, medan antalet arbetslösa som deltog i program pikade med drygt 6 700.  I februari 2024 är läget omvänt. Antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan har stigit till 10 874 och antalet arbetslösa i program ligger på 5 189 efter en svag ökning de senaste månaderna.

Läs hela statistiken här