Vi skickar SMS om obetalda avgifter

Som en service påminner vi om obetalda medlemsavgifter via SMS. Du kan vara säker på att SMS:et kommer från oss om det innehåller samma OCR-nummer som du tidigare använt för att betala din avgift. Vårt bankgiro är 5862-8082.

Ring oss på 08-412 33 00 eller mejla info@akademikernasakassa.se om du har frågor.