Företagare vad räknas som paus?

Vilande företag

Funderar du som är företagare på att pausa din verksamhet för att söka ersättning från a-kassan? Eller funderar du som redan har ersättning på om om du kan återuppta verksamheten? Här har vi samlat ett par exempel för vad som räknas som att din verksamhet är vilande eller inte.

Detta räknas inte som paus

Exempel på situationer där man som företagare inte anses ha sin verksamhet vilande.

  • Man minskar antal dagar och/eller timmar som verksamheten är öppen.
  • Man har färre antal kunder eller pågående uppdrag.
  • Man har ett eller flera pågående uppdrag men där det finns perioder utan sysselsättning, exempelvis ett uppdrag i vilket du har en halv dags sysselsättning en gång i månaden.
  • Man arbetar med anbud eller aktiv marknadsföring.
  • Man har uppdrag som inte är avslutade eller pausade av uppdragsgivaren även om du inte arbetar med uppgiften för tillfället.
  • Man förbererder verksamhet med exempelvis inköp av varor, tjänster, inventarier och maskiner.

Detta räknas som paus

Exempel på situationer där man som företagare anses vara arbetslös och ha sin verksamhet vilande.

  • Samtliga uppdrag är avslutade och det finns inte några kommande uppdrag.
  • Din uppdragsgivare avslutar uppdraget innan det är färdigt och det finns inte någon överenskommelse om att återuppta uppdraget i framtiden. Inga andra uppdrag pågår i ditt företag.

Hur pausar man sitt företag?

För att det ska vara möjligt att pausa sitt företag så får man inte redan ha fått arbetslöshetsersättning efter att man pausat sitt företag. En ny sådan möjlighet är först möjligt efter att man på nytt varit verksam i sitt företag i minst tre år.

  • För att ett företag, oavsett bolagsform, ska anses vara vilande får ingen verksamhet förekomma och ingen får arbeta i företaget. Är du ensamägare är detta oftast inte ett problem.
  • Man behöver inte skicka in något intyg till Skatteverket, Bolagsverket eller liknande - man intygar det till a-kassan när man söker ersättning.

Kontakta oss

Hör av dig om du tycker att ditt företags paus inte finns med bland våra exempel. Bäst är att du loggar in och skickar ett meddelande i Mina sidor.