Företagare vad räknas som paus 2020?

Vilande företag 2020

Funderar du som är företagare på att pausa din verksamhet för att söka ersättning från a-kassan? Eller funderar du som redan har ersättning på om om du kan återuppta verksamheten? Här har vi samlat ett par exempel för vad som räknas som att din verksamhet är vilande eller inte.

Detta räknas inte som paus

Exempel på situationer där man som företagare inte anses ha sin verksamhet vilande.

  • Man minskar antal dagar och/eller timmar som verksamheten är öppen.
  • Man har färre antal kunder eller pågående uppdrag.
  • Man har ett eller flera pågående uppdrag men där det finns perioder utan sysselsättning, exempelvis ett uppdrag i vilket du har en halv dags sysselsättning en gång i månaden.
  • Man arbetar med anbud eller aktiv marknadsföring.
  • Man har uppdrag som inte är avslutade eller pausade av uppdragsgivaren även om du inte arbetar med uppgiften för tillfället.
  • Man förbererder verksamhet med exempelvis inköp av varor, tjänster, inventarier och maskiner.

Detta räknas som paus

Exempel på situationer där man som företagare anses vara arbetslös och ha sin verksamhet vilande.

  • Samtliga uppdrag är avslutade och det finns inte några kommande uppdrag.
  • Samtliga uppdrag är avslutade och det finns avtal om kommande uppdrag som inte är en fortsättning på något av de avslutade uppdragen.
  • Din uppdragsgivaren avslutar uppdraget innan det är färdigt och det finns inte någon överenskommelse om att återuppta uppdraget i framtiden.
  • Din uppdragsgivaren pausar ditt uppdrag, exempelvis med anledning av pandemin, och avsikten är att fullfölja uppdraget längre fram. Det finns inte några andra aktiva uppdrag.

Kontakta oss

Hör av dig om du tycker att ditt företags paus inte finns med bland våra exempel. Bäst är att du loggar in och skickar ett meddelande i Mina sidor.

Uppdaterade regler i a-kassan

Riksdagen har nu röstat igenom förslaget med fortsatt höjd ersättning. Här har vi sammanfattat regelförändringar 2020/2021