Akademikernas a-kassa har en väl fungerande verksamhet och utför sitt uppdrag på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det bekräftar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i sin senaste granskningsrapport.

- A-kassan är en viktig trygghet för individen och samhället så det känns väldigt bra att få ett externt kvitto på att vi gör ett bra jobb och att vi levererar med hög kvalitet, även om vi inte är överraskade, säger Katarina Bengtson Ekström som är kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

IAF är den myndighet som utövar tillsyn över a-kassorna och i sin senaste granskning har de undersökt Akademikernas a-kassas verksamhet. Myndigheten har inget att anmärka på och slår fast att Akademikernas arbetslöshetskassa har:

  • bra ekonomi och en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin,
  • bra organisatoriska förutsättningar och en välfungerande förvaltning,
  • dokumenterade rutiner för den interna styrningen och kontrollen av verksamheten, och
  • systematiska efterhandskontroller av handläggningen genom löpande ärendegranskningar.

- Vi gör regelbundet undersökningar bland våra medlemmar och där får vi jättefina betyg på vår service, så det tillsammans med det här godkännandet gör det extra roligt för oss som jobbar på kassan och är såklart en stor trygghet för våra 755 000 medlemmar, säger Katarina Bengtson Ekström.

Läs hela rapporten här.