Månadsrapport juni 2017

Under juni och juli har arbetslösheten bland våra medlemmar fortsatt att minska. Totalt var 10 352 av våra medlemmar arbetslösa i juli. Det utgör 1,5 procent av våra medlemmar och det är lägre än de föregående åren. Antalet medlemmar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program sjunk under 4 000 för första gången sedan vi började redovisa siffran månadsvis i januari 2012. Samtidigt höll sig antalet medlemmar som fick ersättning under 7 000 för fjärde månaden i rad.

Att arbetslösheten bland vår medlemmar varit lägre under hela 2017 jämfört med 2016 syns också i att vi under året betalat ut färre ersättningsdagar och mindre ersättning under året. Under året har vi betalat ut 856 000 ersättningsdagar vilket är 8,8 procent mindre än under samma period förra året. Den utbetalda ersättningen uppgår till 659 miljoner kronor vilket är en minskning med 7,7 procent.