Månadsrapport november 2017

Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa har i november 2017 för första gången passerat 700 000. Vi är fortsatt Sveriges största a-kassa och har de senaste tre åren haft en medlemstillväxt på ungefär en procent årligen. Det ger ungefär 7 000 nya medlemmar per år.

Mellan 2015 och 2016 minskade antalet medlemmar som också var med i något av kassans distrikt, det vill säga Vårdförbundet eller ett SACO-förbund. Men mellan 2016 och 2017 har denna trend vänt och antalet förbundsanslutna har också ökat, om än inte i samma takt som medlemsantalet som helhet.