Högsta antalet ersättningstagare sedan oktober 2013.

I slutet av sommaren var det fler medlemmar som fick ersättning jämfört med de tidiga sommarmånaderna, vilket är ett återkommande mönster. Nivåerna har dock varit betydligt högre under 2019 jämfört med föregående år. I augusti i år var det 9 521 personer som hade ersättning från Akademikernas a-kassa, jämfört med 8 299 personer 2018 och 7 619 personer 2017.

För att hitta en enskild månad med fler ersättningstagare måste vi gå tillbaka till oktober 2013 då 9 645 personer fick ersättning. Och de senaste två åren har just augusti varit den månad som haft flest antal ersättningstagare på hela året, vilket tyder på att det inte enbart är en konjunktureffekt utan också en säsongseffekt som nu ger det höga antalet ersättningstagare.

Ladda ner månadsrapporten