Fortsatt minskande arbetslöshet i februari

I februari minskade antalet arbetslösa för sjunde månaden i rad. Minskningen gäller för såväl de arbetslösa med ersättning från a-kassan och de arbetslösa i program. Jämfört med januari var det 356 färre arbetslösa trots att inflödet av arbetslösa i februari var högre än tidigare.

Det är framför allt de som varit arbetslösa längre tid som minskat i antal. Jämfört med januari minskade antalet som varit arbetslösa 7 – 12 månader med 270 och de som varit arbetslösa över 12 månader minskade med 112.

Att inflödet av arbetslösa ökade i februari beror sannolikt på att fler blir arbetslösa vid ett årsskifte än under resten av året. Men eftersom antalet arbetslösa som är anmälda på arbetsförmedlingen fortsatte minska i februari är det rimligt att anta att arbetslösheten fortsätter att minska de närmsta månaderna.

Ladda ner rapporten