Långtidsarbetslösheten fortsätter att öka

I augusti var antalet arbetslösa i stort sett detsamma som i juli: 15 915 personer vilket är 36 färre än i juli. Andelen som varit arbetslösa längre än ett år har ökat sedan november 2020 och var i augusti 2021, 20 procent. I augusti var det 3 209 som varit arbetslösa mer än ett år och 92 procent av dem deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Under det senaste året har långtidsarbetslösheten ökat med i genomsnitt 60 personer per månad.

I augusti fick 9 669 av de arbetslösa ersättning från a-kassan och 6 246 deltog i program med ersättning från Försäkringskassan. Jämfört med juli uppvisar augusti samma utveckling som innan sommaren, nämligen att antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan minskar medan deltagarna i program ökar. Sommarmånaderna juni och juli avvek från denna trend då antalet deltagare i program minskade båda månaderna och antalet ersättningstagare ökade i juli.

Månadsrapport augusti 2021