Arbetslösheten ökar i augusti

I augusti ökade antalet arbetslösa med 673 personer jämfört med månaden innan. Ökningen beror på att ovanligt få lämnade arbetslösheten. Mellan juli och augusti var det bara hälften så många som lämnade arbetslösheten, 1 000 personer, jämfört med året innan. I augusti tillkom 1 498 arbetslösa, vilket är normalt om man jämför med de senaste 12 månaderna.

Även antalet arbetslösa som deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program ökade mellan juli och augusti. Totalt var 12 659 personer arbetslösa i augusti; 7 456 arbetslösa fick ersättning från a-kassan och 5 203 arbetslösa deltog i ett arbetsmarknads politiskt program med aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Ladda ner rapporten