Varför ändrar vi avgiften?

Från 2018 är avgiften 110 kronor per månad. Vilken medlemsavgift vi behöver ta ut beror framför allt på de belopp som vi ska leverera in till staten, det vill säga den del av kostnaderna för arbetslösheten som a-kassans medlemmar ska bära. Att vi höjer avgiften nu beror på att de arbetslösas genomsnittliga ersättning höjdes för första gången på12 år hösten 2015, vilket lett till att vi ska betala mer till staten. Vår administrationskostnad har de senaste åren sänkts.

Eftersom Akademikernas a-kassa inte är en vinstdrivande organisation ändrar vi aldrig avgiften för att tjäna mer pengar. Av medlemsavgiftens 110 kronor går 20 kronor till administration, övriga 86 kronor går till staten som delfinansiering av försäkringen. 4 kronor går till ett överskott för att kunna hålla medlemsavgiften på denna nivå många år framöver.

Frågor? Kontakta vår administrativa chef Christer Hermelin christer.hermelin@aea.se eller ring 08-412 33 26.