Avgångsvederlag

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 13§

Har du fått ett avgångsvederlag? Då ska du tänka på att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan. Tänk också på att ta reda på när du tidigast kan få a-kassa om du inte hinner få ett nytt jobb under tiden med vederlaget.

Avgångsvederlag kan förhandlas fram vid uppsägning

Avgångsvederlag är ersättning som vissa kan få från arbetsgivaren vid en uppsägning, oftast när arbetsgivaren har intresse av att avsluta anställningen. Det är inget man har rätt till eller är skyldig att ta emot, utan något man förhandlar om. Ta gärna råd av ett fackligt ombud.

Skydda din SGI genom att skriva in dig hos arbetsförmedlingen

För att ha rätt till exempelvis sjuk- och föräldrapenning från Försäkringskassan behöver man ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För att den inte ska nollas hos Försäkringskassan när man har avgångsvederlag ska man vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen under hela tiden som man saknar anställning.

Till Försäkringskassans SGI-guide

Till arbetsförmedlingen

När kan man få a-kassa efter avgångsvederlag?

Om man inte har hunnit få ett nytt jobb efter tiden med avgångsvederlag kan man få a-kassa. När vi prövar om villkoren är uppfyllda räknas avgångsvederlaget som lön och arbetad tid.

Tiden med avgångsvederlag läggs ut med början dagen efter att anställningen avslutats enligt arbetsgivarintyget. När utbetalningarna av avgångsvederlaget görs saknar betydelse för när man kan räknas som arbetslös.

Så beräknas tiden för avgångsvederlag

Tidsperioden som avgångsvederlaget motsvarar räknas fram genom att det totala värdet av avgångsvederlaget divideras med den genomsnittliga lönen den sökande har haft det senaste året.

I avgångsvederlaget räknar man in värden som man fått med anledning av att anställningen upphört; exempelvis pengar, pensionsinbetalningar och förmånsvärdet av en tjänstebil man behållit. Tjänster som inte kan omsättas i pengar, till exempel en outplacementkonsult, räknas inte som avgångsvederlag.

Små avgångsvederlag – risk vid frivillig uppsägning

Om det inte är fråga om en arbetsbristsituation ska a-kassan alltid pröva vilka skäl för personen att sluta sin anställning. Om det saknas skäl för att slippa avstängning beslutar a-kassan om en sanktionsperiod där personen inte har rätt till ersättning. Därför kan små avgångsvederlag medföra att man blir utan ersättning från a-kassan under en tid, men den risken finns inte om avgångsvederlaget motsvarar minst tre månadslöner. Läs mer om egen uppsägning här.

Så gör du för att få ett beslut

Vi hjälper dig gärna med ett beslut om hur lång tiden med avgångsvederlag blir och vilken som blir din första arbetslösa dag om du inte hittat arbete. För att komma igång med a-kassan efter vederlagstiden fyller man i Sök ersättning i Mina sidor. Gör så här:

  1. Registrera dig hos arbetsförmedlingen första dagen efter att anställningen upphör. Detta är viktigt för att du ska behålla din SGI om du skulle bli sjuk eller ska vara föräldraledig.
  2. Ladda upp en kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag i Mina sidor.
  3. Begär ett Arbetsgivarintyg av din arbetsgivare via Mina sidor.