Ersättningsperioden i a-kassan

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 22§

En ersättningsperiod är 300 dagar lång och den inleds alltid med två karensdagar. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka. Har man barn under 18 år förlängs perioden automatiskt med 150 dagar. Om man gör ett avbrott i sin ersättningsperiod fortsätter man på samma om man söker ersättning inom ett år.

Alltid två dagars karens

 • Den obligatoriska karensen är för alla som få a-kassa 2 dagar
 • När karensen är avklarad börjar ersättningsperioden på 300 dagar. De 2 dagarna dras inte från ersättningsperioden.
 • För att karensen ska dras måste man tidrapportera i Mina sidor.
 • Karensen måste vara uppfylld inom en tolvmånadersperiod.

21 § lag om arbetslöshetsförsäkring - till riksdagens webbplats

300 dagar, max 5 dagar per vecka

 • En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar.
 • Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader.
 • Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka.
 • Dag man får ersättning för räknas av från perioden.
 • Dag man inte får ersättning för dras inte av från perioden, till exempel om man arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att man inte kan söka arbete.

Avbrott i ersättningen. Samma period eller ny?

 • Har man ett avbrott i sin arbetslöshet som är kortare än tolv månader fortsätter man på samma ersättningsperiod som man tidigare påbörjat. Man laddar då upp intyg på vad man gjort sedan man senast fick ersättning.
 • Är avbrottet från ersättningen längre än tolv månader beror det på anledningen till avbrottet om man fortsätter på samma period eller om man måste uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till ersättning. För att få fortsätta på samma period måste avbrottet bestå av överhoppningsbar tid, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

60 veckor om man arbetar

 • Om man kombinerar ersättning och arbete har man rätt till ersättning för den tid man är arbetslös per vecka. Man har rätt att kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

Mer om arbete och a-kassa

150+ om man har barn

Har man barn som är under 18 år får man 150 dagar extra när de 300 dagarna är slut. Perioden förlängs automatiskt när 300 dagar har betalats ut och man behöver inte skicka in något.

Om dagarna tar slut

När det är 50 dagar kvar av perioden prövar vi om man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om man inte har det kan man delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem hos oss, annars sänks ersättningen.

Läs mer om hur man gör om dagarna tar slut