Månadsrapport februari 2017

Antalet medlemmar som fått ersättning från oss är fortsatt lågt. Sedan 2014 har antalet medlemmar som får ersättning i januari och februari månad stadigt minskat varje år. Minskningen visar dock tecken på att ha stannat av de senaste månaderna. Sedan oktober 2016 har antalet medlemmar som fått ersättning legat strax över 7 000, med undantag för november då det var strax under 7 000.