Antalet medlemmar i a-kassan ökade med 270 000 personer under 2020. Och ökningen av ersättningstagare var också kraftig – 340 000 fick a-kassa, vilket är 43 procent fler jämfört med 2019. Men nu visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som sammanställts av Akademikernas a-kassa att antalet medlemmar minskar.

- Att pandemin skulle få stor påverkan på arbetsmarknaden och att många behövde den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge märktes snabbt hos oss, vi hade ett enormt tryck både när det gäller antalet nya medlemmar och fler ersättningstagare, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa.

Sedan det stora tappet av medlemmar 2007 när avgifterna höjdes kraftigt så har antalet medlemmar ökat något varje år. Under våren 2020 fick a-kassorna ett rejält medlemstillskott - mellan december 2019 och december 2020 fick de cirka
270 000 fler medlemmar. Och många fler blev arbetslösa och behövde a-kassan under 2020 jämfört med året innan, antalet ersättningstagare ökade med 43 procent. Men under våren 2021 har medlemsantalet minskat. Enligt statistik från IAF var 3 923 000 personer med i en a-kassa i januari och i juni hade det minskat till 3 914 000.

- Att de som arbetar har en arbetslöshetsförsäkring är viktigt, både för den enskilde och för samhället, det har ju inte minst den här pandemin visat. Därför är det oroväckande att många nu väljer att gå ur a-kassan, även om det inte gäller Akademikernas a-kassa där medlemsantalet fortsätter att öka. Att försäkra sin lön borde vara självklart för alla. Och vi a-kassor har förstås ett gemensamt ansvar att informera om vikten av att vara medlem i en a-kassa, säger Annika Stenberg.

Till följd av pandemin beslutade regering och riksdag våren 2020 om ändringar i villkoren för arbetslöshetsförsäkringen, det krävdes kortare medlemstid och färre timmars arbete för att kunna få inkomstrelaterad a-kassa. Dessutom höjde man ersättningsbeloppen. Medlemsvillkoret är återställt så att det krävs 12 månaders medlemskap. Arbetsvillkoret och ersättningsbeloppen är tillfälliga och gäller till januari 2023.

Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med över 750 000 medlemmar.

I Arbetslöshetsrapporten 2021 redovisar Akademikernas a-kassa statistik om arbetsmarknaden under 2020, Hela rapporten hittar du här.

Statistiken över antalet medlemmar under första halvåret 2021 är hämtad från iaf.se.

Kontakt
Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63