Arbetslöshet, arbetsförmedling och a-kassa – vad händer i tider av corona?

Ska de höjda beloppen i a-kassan vara kvar? Påverkas människors hälsa av arbetslöshet? Och vilka arbetsmarknadspolitiska insatser behövs för att lindra konsekvenserna för individer och samhälle? Akademikernas a-kassa har inför Arbetslöshetens dag idag den 15 maj frågat ledande forskare om vad som händer med arbetsmarknaden, de arbetslösa och Arbetsförmedlingen med anledning av coronapandemin.

- Aldrig har vi sett ett sådant fokus på arbetslöshet och a-kassa som nu. Oron hos människor är påtaglig, och hos oss har den visat sig genom 30 000 nya medlemmar på några veckor, mängder av frågor om villkor och, förstås, ett ökat antal ansökningar om ersättning. Det är alltid viktigt att lyfta arbetslöshetsfrågorna och förstås ännu viktigare nu, det handlar om människors trygghet, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

I mer normala tider brukar Akademikernas a-kassa ha en seminariedag om arbetsmarknad och arbetslöshet på Arbetslöshetens dag den 15 maj. I år har man istället valt att be arbetsmarknadsministern och några forskare uttala sig om den situation vi befinner oss i, inspelat och på distans.

- I filmklippen finns mycket intressant om det som händer just nu. Till exempel säger Lars Calmfors att höjningen av a-kassan inte bör permanentas, Anders Forslund tycker att regeringen har gjort för lite och Fredrik Norström lyfter att det är viktigt att tänka på arbetslösheten ur ett folkhälsoperspektiv, säger Annika Stenberg.

I dag släpper Akademikernas a-kassa också årets arbetslöshetsrapport med det senaste årets arbetsmarknadsstatistik. Den finns på arbetsloshetsrapporten.se.

De som deltar är på temadagen om arbetsmarknad och arbetslöshet är:

  • Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
  • Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN
  • Anders Forslund, professor i nationalekonomi och biträdande chef vid IFAU
  • Fredrik Norström, docent i epidemiologi och universitetslektor i hälsovetenskap vid Umeå universitet

Allt material finns på arbetsloshetensdag.se från kl. 12 den 15 maj.