Vi räknar alltid på 12 månader, även om man arbetat kortare tid. Har man haft en heltidsanställning och varit frånvarande kan den genomsnittliga arbetstiden och inkomsten bli lägre än vad som står på arbetsgivarintyget.

Formel för uträkning av ersättning per dag

Genomsnittlig inkomst x 80 % dividerat med 22

Anställd på heltid

Lennart har varit anställd på heltid det senaste året. Under fyra månader var han sjukskriven på halvtid. Han har haft en lön på 30 000.

Lennart får en genomsnittlig inkomst på 29 214 och arbetstid på 40 timmar.

Anställd och föräldrapenning

Amanda har varit anställd på 80 procent det senaste året. Hon har haft en lön på 26 000 kronor. Hon har under samma tid tagit ut 20 procents föräldrapenning.

Amanda får en genomsnittlig inkomst på 29 980 kronor och arbetstid på 40 timmar. Det beror på att vi kan slå ihop föräldrapenningen samt inkomsten.

Heltidsanställd, ny medlem

Petter gick precis med i a-kassan. Under det senaste året har han arbetat heltid med en lön på 34 000 kronor.

Petter får en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar och grundersättning 510 kronor per dag före skatt.

Deltidsanställd, ny medlem

Alexandra gick precis med i a-kassan. Under det senaste året har hon arbetat 60 procent med en lön på 30 000 kronor.

Alexandra får en genomsnittlig arbetstid på 24 timmar och grundersättning på 306 kronor per dag före skatt.