Antalet arbetslösa akademiker har aldrig tidigare ökat så mycket på så kort tid, men det finns vissa ljusglimtar visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

- Många av våra medlemmar har förlorat sina jobb och behöver den ekonomiska trygghet som arbetslöshetsförsäkringen kan ge. Men det finns ljusglimtar - vi ser nu att många lämnar en period av arbetslöshet bakom sig. Samtidigt vet vi att de som varit arbetslösa länge, kanske till och med innan pandemin, riskerar att bli långtidsarbetslösa, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa akademiker har ökat kraftigt de senaste fem månaderna. Men jämfört med den totala arbetslösheten i Sverige har Akademikernas a-kassa haft en ökning från låga nivåer. I mars var det 12 400 (1,7 procent) av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa och i augusti var det 18 400 (2,5 procent) - en ökning med nästan 50 procent.

I augusti avtog dock ökningen av antalet arbetslösa. Av de 18 400 som var arbetslösa var det 14 000 personer som fick a-kassa och 4 400 som deltog i program, vilket är 300 respektive 200 fler än i juli. Under månaderna mars-juli har ökningen varje månad varit betydligt större.

- Vi har aldrig tidigare sett en sådan kraftig ökning på så kort tid men nu ser vi tecken på att läget börjar stabiliseras. Ett vanligt år har vi högre arbetslöshet under sommaren än under vår och höst. I år ser vi att ökningen av arbetslösa bromsat in i augusti och att antalet av våra medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen minskat. Även om mycket fortfarande är osäkert för hösten så kan detta vara tecken på att arbetslösheten bland våra medlemmar är på väg att plana ut, säger Alexandra Oljans Ahlin.

 

Akademikernas a-kassa augusti 2020 (aug. 2019)

Antal medlemmar: 747 679 (706 484)

Antal arbetslösa: 18 400 (12 667)
Andel arbetslösa: 2,5 % (1,8 %)

Antal ersättningstagare: 14 030 (9 521)

Antal programdeltagare: 4 370 (3 186 )

Utbetald ersättning: 257,2 miljoner kronor (151,5 mkr)

Klicka här för hela månadsrapporten.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74