Starta eget

Får man det med a-kassa?

Självklart kan även företagare skydda sin inkomst med ett medlemskap i a-kassan. Men man kan inte starta eget när man är arbetslös, eftersom det inte går att kombinera a-kassa och företagande. Vi gör alltid en helhetsbedömning. Det kan räcka med att man registrerar ett domännamn, marknadsför sig och lämnar offert för att man ska räknas som företagare.

Starta eget som arbetslös – ersättningsrätten upphör

Om man påbörjar en egen verksamhet när man är arbetslös upphör rätten till a-kassa. Detta beror på att a-kassan inte får användas för att bygga upp en företagsverksamhet eller som inkomstutfyllnad i ett företag med dålig lönsamhet. Den dag man startar verksamheten måste man meddela oss detta och från och med samma dag ska man sluta tidrapportera eller tidrapportera heltidsarbete om det är mitt i veckan.

När räknas man som företagare?

Vi gör en samlad bedömning när vi avgör om man räknas som företagare eller arbetslös. Vi tittar bland annat på följande:

  • om man lämnar offert, marknadsför verksamheten eller har kundkontakter.
  • om man registrerar ett företagsnamn, skaffar f-skattsedel, skaffar lokal eller liknande.

Dessa faktorer är i och för sig starka indikatorer på att man är företagare, men varje aktivitet måste bedömas i sitt sammanhang. Kontakta oss så kan vi tillsammans kan titta på vilket datum företaget räknas som verksamt.

Fortsätt vara medlem i a-kassan

Fortsätt att vara medlem hos oss när du startar eget. Skulle ditt företag inte vara lönsamt och du är tvungen att lägga ner kan du ha rätt till ersättning igen. Har du till exempel varit verksam kortare tid än 12 månader kan du fortsätta på din pågående ersättningsperiod.

Stöd vid start av företag

Det är arbetsförmedlingen som beviljar stöd vid start av näringsverksamhet, även kallat starta eget-bidrag. Hör av dig till din arbetsförmedlare för mer information.

Mer om starta eget-bidrag