Antalet arbetslösa ökade i januari

Antalet arbetslösa medlemmar ökade med 252 personer i januari 2021 jämfört med föregående månad och på ett år har det totala antalet arbetslösa medlemmar ökat med 36 procent. Sedan i september 2020 har antalet ersättningstagare minskat medan antalet deltagare i program ökat. I december 2020 och januari 2021 ökade antalet programdeltagare mer än antalet ersättningstagare minskade och det innebar att antalet arbetslösa totalt ökade dessa månader.

Från och med januari 2021 kommer vi månatligen redovisa arbetslösheten uppdelat efter arbetslöshetens längd. Under andra hälften av 2020 såg vi tydliga tecken på att antalet medlemmar som varit arbetslösa längre tid än ett år började öka. Det är troligt att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket motiverar att vi följer den mer detaljerat. Vi har valt att dela upp arbetslöshetens längd i tre grupper: 0–6 månader, 7–12 månader och 13 månader eller mer. Detta följer även arbetsförmedlingens redovisning av arbetslöshetens längd.

Sedan augusti 2020 är det endast gruppen ersättningstagare som varit arbetslösa 0–6 månader som minskat. Alla grupper av programdeltagare med olika längd på arbetslösheten och de båda grupperna med ersättningstagare som varit arbetslösa mer än 6 månader har ökat det senaste halvåret. Minskningen av ersättningstagare med kort arbetslöshet har skett trots att inflödet av nya arbetslösa varje månad varit högre än normalt, vilket är ett tecken på att de som lämnat arbetslösheten framför allt är de som varit arbetslösa kortare tid än ett halvår.

Ladda ner månadsrapporten