Akademikernas arbetslöshet ligger kvar på en hög nivå och har på ett år ökat med 50 procent. Dessutom hamnar fler i långtidsarbetslöshet, det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Vi har en fortsatt hög arbetslöshet, även om ökningen har stannat av och vi jämförelsevis har en låg arbetslöshet. Coronakrisen har visat väldigt tydligt vilken trygghet det är att ha ett medlemskap i a-kassan, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I oktober var 18 000 personer eller 2,4 procent av medlemmarna arbetslösa vilket är en ökning med 50 procent på ett år. Antalet med a-kassa har ökat från 8 900 till 13 500 och antalet i arbetsmarknadspolitiska program från 3 100 till 4 600. Att så många fler är i program betyder att långtidsarbetslösheten ökat markant, med 45 procent.

- Vi ser samma mönster som Arbetsförmedlingen – att det är fler som har varit arbetslösa länge. Bland våra medlemmar innebär det arbetslöshet längre än 300 ersättningsdagar, vilket motsvarar cirka 14 månader. Dagarna har tagit slut och de blir då anvisade till ett program. Och vi vet att ju längre tiden går, desto tuffare blir det att hitta ett nytt jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin.

I oktober fick Akademikernas a-kassa 2 100 nya arbetslösa med a-kassa, jämfört med september. Samtidigt minskade det totala antalet arbetslösa medlemmar med 125 personer vilket visar att det finns ett utflöde ur arbetslösheten.

På Arbetsförmedlingen minskar antalet arbetslösa medlemmar för tredje månaden i rad, och har sedan toppen i juli till oktober gått från 17 400 till 14 500 heltidsarbetslösa, vilket indikerar att det också är färre som kommer behöva a-kassa. Att minskningen är mindre i Akademikernas a-kassa än på Arbetsförmedlingen beror till stor del på en eftersläpning eftersom det just nu tar längre tid än normalt för a-kassan att handlägga ersättningsärenden.

Den utbetalda ersättningen har ökat med över 100 procent, från 137 till 284 miljoner kronor per månad.

 

Akademikernas a-kassa oktober 2020 (okt. 2019)

Antal medlemmar: 749 373 (708 755)

Antal arbetslösa: 18 039 (12 019)
Andel arbetslösa: 2,4 % (1,8 %)

Antal ersättningstagare: 13 475 (8 874)
Antal programdeltagare: 4 564 (3 145)

Utbetald ersättning: 284,1 miljoner kronor (137,3 mkr)

Hela månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa hittar du här.

 

Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Statistik
Karl-Eric Spörndly
karl-eric.sporndly@akademikernasakassa.se
070-892 02 92