Arbetslöshetsrapporten 2018 är här

 

En överblick av arbetsmarknaden 

Arbetslöshetsrapporten innehåller en överblick av sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Vi har samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen och IAF. 

Till Arbetslöshetsrapporten 2018