Stabilisering av arbetslösheten

I september var 18 164 medlemmar arbetslösa vilket är 236 färre än i augusti. Det innebär att september är andra månaden i rad som uppvisar tydliga tecken på att den snabba och kraftiga ökningen av arbetslösheten som vi sett sedan april, åtminstone tillfälligt, avstannat. Antalet arbetslösa medlemmar som deltar i program ökade med 49 personer i september medan antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning minskade med 285. Sedan september förra året har antalet arbetslösa ökat med 50 procent. Arbetslösa medlemmar med arbetslöshetsersättning har ökat med 54 procent och deltagare i program har ökat med 39 procent.

Antalet medlemmar som är anmälda på Arbetsförmedlingen minskade i september för andra månaden i rad. Tydligast är minskningen av heltidsarbetslösa även om antalet deltidsarbetslösa också minskar.

Förändringen av antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning är ojämn över landet. I fyra län är ökningen klart högre än genomsnittet. Blekinge och Västra Götaland har en ökning på 84 respektive 81 procent. I Stockholm och Kronoberg är ökningen 71 respektive 70 procent. Antalsmässigt är ökningen störst i Stockholm och Västra Götaland. Blekinge och Kronoberg hade runt 80 ersättningstagare i september förra året jämfört med runt 140 i år.

I övriga län, med undantag för Gotland, har antalet ersättningstagare ökat mindre än genomsnittet. I Skåne och Uppsala ligger ökningen på 38 respektive 30 procent. Lägst är ökningen i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg och Jämtland som alla ligger under 20 procent.

Ladda ner månadsrapporten