Våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter,
kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se din inbetalningar och ändra
dina kontaktuppgifter.

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Sjuk

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 9-10§§

Ibland hamnar a-kassans medlemmar mellan stolarna. Försäkringskassan anser att man har arbetsförmåga, men själv anser man att man inte kan arbeta. Det bästa är att man ringer oss i dessa situationer så att vi kan hjälpa till på bästa sätt. För att kunna få a-kassa behöver man kunna söka och ta arbete.

Söka a-kassa när du inte längre har rätt till sjukpenning

För att få a-kassa behöver man ha arbetsförmåga, det vill säga kunna ta ett arbete på arbetsmarknaden. Man behöver exempelvis kunna söka jobb, komma på arbetsförmedlingens möten och delta i jobbsökaraktiviteter. Anser du själv att du är sjuk och inte kan ta ett arbete, kan du inte heller få a-kassa. Ring oss gärna om du har frågor om rätten till a-kassa vid nekad sjukpenning.

Tjänstledig på grund av hälsoskäl

Har man ett arbete som man inte kan återgå till på grund av hälsoskäl kan man ha möjlighet att få a-kassa trots sin anställning.

Förutsättningarna är att:

  1. Du har beviljats tjänstledighet utan lön, det vill säga att du inte är i tjänst och har heller inte rätt till lön från arbetsgivaren.
  2. Du kan på grund av hälsoskäl inte återgå till vare sig tidigare arbete eller annat arbete hos din arbetsgivare.
  3. Försäkringskassan har bedömt att du har arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.
  4. Du har arbetsförmåga.

Om Försäkringskassan bedömt att man kan söka arbete inom andra områden är det viktigt att man själv också anser att man har arbetsförmåga och kan ta ett arbete. Om man själv menar att det inte finns någon möjlighet att arbeta alls kan man inte få ersättning. Grundvillkoret för ersättning från a-kassan är att man ska vara registrerad på arbetsförmedlingen och söka arbete.